Shares

groenSeniorenresidentie Mathilde biedt een antwoord op de stijgende vraag naar het privaat wonen. De residentie wordt opgericht met als doel het bouwen en exploiteren van voorziening en nazorg.

De grootste nood een woongelegenheden situeert zich in de woonkernen Zottegem en Strijpen.

De toekomstige assistentiewoningen van Seniorenresidentie Mathilde bevindt zich in de deelgemeente Sint-Maria-Oudenhove.

Uit cijfers blijkt dat de interne vergrijzing (vanaf 65 +) tegen 2030 het grootst zal zijn in Zottegem en Brakel, namelijk 25%. Wanneer men verder kijkt kan men vaststellen dat er tegen 2030 een stijging zal zijn van 36,1 % naar maar liefst 50,7 %.

groenSeniorenresidentie Mathilde wil aan de bewoners een maximaal geïndividualiseerd verblijf aanbieden, met aandacht en respect voor ieder individu.

Wij streven naar een humane, hoogkwalitatieve, betaalbare en toegankelijke dienstverlening binnen het wettelijke kader, dat in overeenstemming met de wensen en behoeften van de bewoners, hun familie en vrienden

Naast aandacht voor eigen maatschappelijke en sociale rol wordt ook ingezet op het stimuleren van de zelfredzaamheid, het bewustmaken van eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden.

Onze passie en intentie:  aantrekkelijke, kwaliteitsvolle woongelegenheden te creëren, waarin de assistentiewoningen garant staan voor levenslang, zelfstandig en onbezorgd wonen.
– Die zelfstandigheid kunnen onze bewoners gebruiken om hun leven blijvend te organiseren. Dit organiseren houdt in dat zij recht hebben op informatie zowel over zichzelf als over het gebeuren in onze Seniorenresidentie “Mathilde” en dat zij inspraak en klachtenrecht hebben inzake het hele gebeuren in ons huis.
– De materiële omstandigheden van het verblijf in “Mathilde” dienen ook op deze zelfstandigheid gericht te zijn. Men kan zich alleen goed voelen wanneer men zich in een nette en aangenaam ingerichte omgeving bevindt, wanneer men kan beschikken over lekkere en gezonde voeding. Die omgeving dient hun een gevoel van geborgenheid te geven, zodat zij weten dat er steeds iemand klaarstaat wanneer dat nodig is, ongeacht hun vraag. Die omgeving dient ook aandacht te hebben voor hun waarden, rechten, hun politieke, burgerrechtelijke, ideologische, filosofische en godsdienstige overtuigingen.
– De familie van onze bewoners en hun directe kennissen dienen eveneens een ruime aandacht van ons te krijgen. In de eerste plaats omdat zij waardevol zijn voor onze bewoners, maar tevens omdat na een opname van hun familielid/kennis ze zelf met vragen zitten.

groenOnze conclusie:
– grootste respect voor ieder individu
– aandacht voor de lichamelijk én geestelijke aspecten
– aandacht voor de sociale contacten
– de vrijheid om iedere bewoner een maximale autonomie te bieden en zichzelf te laten ontplooien in een aangename en respectvolle omgeving

blaadjes mathilde