Shares

Een stukje Geschiedenis

Uit 1428 dateren vermeldingen van het dorp als Sente-Marien-Oudenhove. In de volksmond wordt nog regelmatig gesproken van “Aunove”. De naam heeft eenzelfde oorsprong als Sint-Goriks-Oudenhove en zou liggen bij het ontstaan van een gemeenschap rond een hof dat er altijd (van ouds) heeft gestaan. Oudenhove kan dan geïnterpreteerd worden als “het oude hof”.

In de middeleeuwen behoorde het gebied tot het land van Aalst, in leen gehouden door de heren van Zottegem. Een aantal gronden was in bezit van de Sint-Adriaansabdij van Geraardsbergen en de Kartuizers.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd een korenwindmolen in de Boterhoek in 1914 door het oprukkende Duitse leger beschoten en viel neer. Prentkaarten tonen de neergevallen molen met enkele Duitse Uhlanen ervoor. Tijdens de oorlog was in de kerktoren een Duitse waarnemingspost gevestigd. Prentkaarten uit die dagen tonen duidelijk een opening in de klokkentoren, terwijl op het dorpsplein Duitse infanteristen die bij burgers ingekwartierd waren, aan het praten zijn. Tijdens deze bezetting stond Sint-Maria-Oudenhove onder de controle van de Duitse Kommandatur te Geraardsbergen, waar de leveringen gebeurden. In 1918, bij de terugtocht van de Duitse troepen, bracht de Duitse Keizer Wilhelm II een kortstondig bezoek aan Sint-Maria-Oudenhove om de troepen te aanschouwen. Op die dag was het de bevolking ten strengste verboden op straat te komen en moesten bovendien alle luiken gesloten en alle ramen afgedicht zijn. 25 jonge mannen uit de dorpsgemeenschap sneuvelden in de strijd, 5 stierven aan hun opgelopen verwondingen tussen het einde van de oorlog en 1919. Vier opgeëisten bleven achter. In de Kruiskapel en de Gedenksteen op het marktplein staan hun namen gebeiteld. Bij het vredesfeest in 1918 werd naast de kerk een vredesboom gepland; rond 1950 werd deze verwijderd.

De Tweede Wereldoorlog eiste één gesneuvelde. Vele jongens van hier bleven echter maanden in krijgsgevangenschap, terwijl net zoals in 1914-1918 talrijke mannen door de Duitsers weggevoerd werden om in Duitsland te gaan werken voor de bezetter. Jongens die dit weigerden moesten zich meerdere jaren in het geheim verstoppen en werden dikwijls door de bezetter opgejaagd. Tevens werden vele burgers verplicht om “Boerenwacht” te doen. Op 31 augustus 1943 werden de twee grote klokken uit de kerktoren gehaald door de Duitsers en later niet meer teruggevonden. Waarschijnlijk werden ze gesmolten en herbruikt in de oorlogsindustrie waar een tekort aan metalen was. Na de bevrijding in 1945 werd door de bevolking een vredestoet gehouden. Ook de klok Maria, die in 1945 werd gegoten, draagt in haar opschrift de boodschap van vrede “MARIAE EXQUISITO VOCABULO PIIS INCOLIS GAUDIA PACIS NUNTIABO. 1945”, vertaald “Door de uitverkoren naam van Maria, zal ik de vreugde van de vrede verkondigen aan de vrome inwoners. 1945”.

Bij de gemeentelijke herindeling van 1977 ging een groot deel van de voormalige gemeente naar Zottegem, een deel werd bij Brakel gevoegd.

Bezienswaardigheden
De kerk van Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart gebouwd in 1219 is grotendeels gotisch; in de kerk een doopvont van Romaanse komaf.

Sint-Antoniuskapel, reeds in de 16e eeuw is er sprake van kapel in het dorp. Vooral in de 17e en 18e eeuw trok deze kapel bedevaarders aan. De huidige neogotische kapel uit 1901 is toegewijd aan St-Antonius en naar het ontwerp van G. d’Haeyer. Na de inwijding op 08.09.1908 werd een dubbele stenen toegangstrap in neogotische stijl opgericht. Het smeedijzerwerk is het werk van 3 smeden (A. Ceuterick, E. De Vleeschauwer, J. Van der Linden). In de periode 1989-1995 werd de kapel volledig gerestaureerd.

De kloostergebouwen en kapel van de zusters van de Congregatie Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën. Boerderij in Art deco stijl en gevels van het vroegere pensionaat zijn beschermd door Monumentenzorg.

De koffiebranderij Hoorens op het Sint-Hubertusplein.

De Zwalmvallei met het natuurreservaat Middenloop Zwalm.

Het Kloosterbos, eigendom van de stad Zottegem.

Het omwalde kasteel van Lilare (18de eeuw) met fraai poortgebouw en twee torens, dat thans een middelbare school is.

Mijnwerkerspad, wandel- en fietsroute aangelegd op de oude spoorwegbedding van de lijn Ronse-Aalst.

Herdenkingsmonument WO I op Sint-Hubertusplein.

Berendries, korte maar steile heuvel die bekendstaat onder de wielerliefhebbers en steeds wordt opgenomen in Vlaamse klassiekers.

Sport
In Sint-Maria-Oudenhove speelt de voetbalclub Eendracht Club Oudenhove.

Bekende inwoners
Léonce Reypens (Mortsel, 24.02.1884 – Sint-Maria-Oudenhove, 30.06.1972), Nederlandstalig schrijver en literatuurhistoricus

Panamarenko, kunstenaar