Seniorenresidentie Mathilde
Shares
Shares

Seniorenresidentie Mathilde, in het hart van de Vlaamse Ardennen

Assistentiewoningen voor senioren (echtparen waarvan minstens 1 partner ouder is dan 65 jaar of alleenstaanden) die nog niet of beperkt zorgafhankelijk zijn, maar die ervoor kiezen om binnen een voor hun aangepaste levensomgeving te wonen.


Er kan te allen tijde beroep gedaan worden op beperkte dienstverlening via het nabijgelegen woon- en zorgcentrum. Zorgzekerheid is onze belangrijkste troef naar de bewoners, vooral wanneer de behoefte aan zorg met ouder worden toeneemt.

Laatste nieuws en agenda


Seniorenresidentie Mathilde biedt een antwoord op de stijgende vraag naar het privaat wonen. De residentie wordt opgericht met als doel het bouwen en exploiteren van voorziening en nazorg.
De grootste nood aan woongelegenheden situeert zich in de woonkernen Zottegem en Strijpen.
De toekomstige assistentiewoningen van Seniorenresidentie Mathilde bevindt zich in de deelgemeente Sint-Maria-Oudenhove.
Uit cijfers blijkt dat de interne vergrijzing (vanaf 65 +) tegen 2030 het grootst zal zijn in Zottegem en Brakel, namelijk 25%. Wanneer men verder kijkt kan men vaststellen dat er tegen 2030 een stijging zal zijn van 36,1 % naar maar liefst 50,7 % .
Seniorenresidentie Mathilde wil aan de bewoners een maximaal geïndividualiseerd verblijf aanbieden, met aandacht en respect voor ieder individu.
Wij streven naar een humane, hoogkwalitatieve, betaalbare en toegankelijke dienstverlening binnen het wettelijke kader, dat in overeenstemming met de wensen en behoeften van de bewoners en hun familie en vrienden.
Naast aandacht voor eigen maatschappelijke en sociale rol wordt ook ingezet op het stimuleren van de zelfredzaamheid, het bewustmaken van eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden.
Onze passie en intentie: aantrekkelijke, kwaliteitsvolle woongelegenheden creëren, waarin de assistentiewoningen garant staan voor levenslang, zelfstandig en onbezorgd wonen.

blaadjes mathilde

logo Mathilde 09032016

De boom van Seniorenresidentie Mathilde geeft kleur en vrijheid aan het leven.

Hij straalt een zekere levenswijsheid en warmte uit.

Beschermt, is breekbaar en tegelijkertijd heel erg krachtig.

Seniorenresidentie Mathilde is uit het goede hout gesneden, een boom voor het leven.